Doanh nghiệp tự dán tem nhãn sản phẩm năng lượng

Quy định nhãn dán năng lượng

Thông tư mới của chính phủ có hiệu lực vào thứ 6, cho phép các doanh nghiệp thông báo mức độ hiệu quả năng lượng và tự ghi nhãn hàng hoá của họ.

Họ cũng sẽ có thể sử dụng các kết quả thử nghiệm thí điểm cho tất cả các sản phẩm năng lượng sản xuất tại địa phương và nhập khẩu với cùng một mô hình và nhà sản xuất.

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 36/2016 / TT-BCT thay thế Thông tư số 07/2012 / TT-BCT về ghi nhãn năng lượng cho xe cộ và thiết bị. Thông tư mới nhằm mục đích xóa bỏ các quy định và điều khoản gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo đó, các doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm về các thông báo của họ và chất lượng sản phẩm tự ghi nhãn chất lượng.

Thông tư cũng cho phép thử nghiệm thí điểm về tự ghi nhãn năng lượng của các tổ chức kiểm nghiệm độc lập và phòng thí nghiệm của cả nhà sản xuất trong và ngoài nước; Không giới hạn việc kiểm tra ghi nhãn năng lượng trong các tổ chức kiểm nghiệm độc lập.

Động thái này nhằm mục đích bãi bỏ các quy định quy định thí điểm kiểm tra tự ghi nhãn năng lượng được yêu cầu phải được thực hiện tại các phòng thí nghiệm do Bộ chỉ định.

Các công ty yêu cầu tự ghi nhãn năng lượng sẽ có thể gửi đơn và tài liệu của họ để chứng minh rằng các phòng thí nghiệm đã chọn của họ đáp ứng các điều kiện của Bộ.

Các doanh nghiệp có đăng ký nhãn hiệu năng lượng có quyền nộp hồ sơ trực tuyến, với các dịch vụ công ở cấp 4 thông qua cổng dịch vụ trực tuyến ” online.moit.gov.vn ” hoặc nộp hồ sơ bằng thư.

Thông tư cũng cung cấp các điều khoản bổ sung về ghi nhãn năng lượng điện tử. Theo đó, doanh nghiệp có quyền lựa chọn nhãn năng lượng điện cho xe cộ và thiết bị theo mục đích của nhãn năng lượng điện tử.

Tuy nhiên, Bộ cho biết các cơ quan chức năng của nhà nước nên tăng cường kiểm tra sau khi các doanh nghiệp thực hiện việc tự ghi nhãn năng lượng để tiêu thụ trên thị trường.

Các thông tư cũ được cho là gây khó khăn và phiền hà cho các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp phàn nàn rằng họ phải kiểm tra nhiều lần cho cùng một sản phẩm để đáp ứng các yêu cầu về chứng nhận tự ghi nhãn năng lượng, bởi vì hiệu lực ghi nhãn chỉ kéo dài trong sáu tháng. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng cho các phòng kiểm nghiệm năng lượng ở Việt Nam còn hạn chế.

Nguyễn Minh Thảo, Trưởng phòng Môi trường Kinh doanh và Năng lực cạnh tranh thuộc Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, cho biết các quy định mới đã thay đổi suy nghĩ và quy trình dán nhãn.

Các doanh nghiệp phải đợi hơn 10 ngày với thông tư cũ và phí tổn các mẫu hàng hóa du lịch và vận tải để xin nhãn hiệu năng lượng.

Thảo cho biết thời gian chờ đợi lâu đã khiến chi phí kho hàng tăng lên khi việc ghi nhãn năng lượng là một trong những giấy tờ cần thiết để thông quan.

Thực hiện ghi nhãn năng lượng cho các sản phẩm điện tử là nỗi ám ảnh của các doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những rào cản kiểm tra đặc biệt trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Xem thêm:

→ in tem nhãn

→ in tem bảo hành

 in decal giấy