thiet ke nha
 

Khổ in tem nhãn, decal

In tem nhãnHoàng Gia Packing Solution Company

Nhãn hình chữ nhật

rs01

1.75″ x 0.5″

RS01

rs02

0.75″ x 1″

RS02

rs03

4″ x 1″

RS03

rs04

4″ x 1.32″

RS04

rs05

1″ x 2″

RS05

rs06

2.8125″ x 1.333″

RS06

rs07

4″ x 2″

RS07

rs08

8″ x 5″

RS08

Xem thêm


 

Nhãn hình tròn

cs01

D 0.5″

CS01

cs02

D 2.75″

CS02

cs03

D 0.5″

CS03

cs04

D 7″

CS04

cs05

D 5.5″

CS05

cs06

D 1.625″

CS06

cs07

D 2.4375″

CS07

cs08

D 3.3125″

CS08

Xem thêm


 

Nhãn hình elip

es01

2.5″ x 1.75″

ES01

es02

1″ x 0.5″

ES02

es03

3″ x 1.5″

ES03

es04

3.25″ x 4.25″

ES04

es05

3.25″ x 2″

ES05

es06

2.5″ x 4.25″

ES06

es07

8″ x 4.75″

ES07

es08

2.5″ x 1.5″

ES08

Xem thêm


 

Nhãn hình tùy biến

DS01

2.7953″ x 0.8268″

DS01

ds02

2.25″ x 2.25″

DS02

ds03

1.5″ x 1.5″

DS03

ds04

1.8327″ x 2.3458″

DS04

ds05

2.3852″ x 1.0671″

DS05

ds06

2.2609″ x 1.9582″

DS06

ds07

2.3758″ x 2.2601″

DS07

ds08

2.2754″ x 1.8872″

DS08

Xem thêm

Copyright©intemnhandecal.vn - Công nghệ in tem nhãn, decal dán hàng đầu Việt Nam