Khổ in tem nhãn, in decal CS09

cs09

     D 1.75″

Thông số kỹ thuật

20 nhãn trên một khuôn
Chiều rộng nhãn 1.75 inches Chiều cao nhãn 1.75 inches
Lề trên 0.4 inches Lề dưới 0.4 inches
Lề trái 0.4453 inches Lề phải 0.4453 inches
Khoảng cách ngang 0.2031 inches Khoảng cách dọc 0.3625 inches

Tags: in tem nhãnin tem bảo hànhin decal giấyin decal nhựain tem bạc

Sản phẩm của Hoàng Gia

In tem bảo hành

In decal giấy

In decal nhựa

In tem bạc