Khổ in tem nhãn, in decal CS10

cs10

D 1″

Thông số kỹ thuật

63 nhãn trên một khuôn
Chiều rộng nhãn 1 inches Chiều cao nhãn 1 inches
Lề trên 0.5 inches Lề dưới 0.5 inches
Lề trái 0.375 inches Lề phải 0.375 inches
Khoảng cách ngang 0.125 inches Khoảng cách dọc 0.125 inches

Tags: in decalin tem bảo hànhin decal giấyin decal nhựain tem bạc

Sản phẩm của Hoàng Gia

In tem bảo hành

In decal giấy

In decal nhựa

In tem bạc