Khổ in tem nhãn, in decal CS11

cs11

     D 0.875″

Thông số kỹ thuật

80 nhãn trên một khuôn
Chiều rộng nhãn 0.875 inches Chiều cao nhãn 0.875 inches
Lề trên 0.5625 inches Lề dưới 0.5625 inches
Lề trái 0.3125 inches Lề phải 0.3125 inches
Khoảng cách ngang 0.125 inches Khoảng cách dọc 0.125 inches

Tags: in tem nhãnin tem bảo hànhin decal giấyin decal nhựain tem bạc

Sản phẩm của Hoàng Gia

In tem bảo hành

In decal giấy

In decal nhựa

In tem bạc