Khổ in tem nhãn, in decal CS12

cs12

     D 0.625″

Thông số kỹ thuật

154 nhãn trên một khuôn
Chiều rộng nhãn 0.625 inches Chiều cao nhãn 0.625 inches
Lề trên 0.735 inches Lề dưới 0.735 inches
Lề trái 0.5125 inches Lề phải 0.5125 inches
Khoảng cách ngang 0.06 inches Khoảng cách dọc 0.06 inches

Tags: in tem nhãn decalin tem vỡin decal giấyin decal nhựain tem bạc

Sản phẩm của Hoàng Gia

In tem bảo hành

In decal giấy

In decal nhựa

In tem bạc