Khổ in tem nhãn, in decal DS09

ds09

  2.3749″ x 1.5313″

Thông số kỹ thuật

18 nhãn trên một khuôn
Chiều rộng nhãn 2.3749 inches Chiều cao nhãn 1.5313 inches
Lề trên 0.2811 inches Lề dưới 0.2811 inches
Lề trái 0.5626 inches Lề phải 0.5626 inches
Khoảng cách ngang 0.125 inches Khoảng cách dọc 0.25 inches

Tags: in decalin tem bảo hànhin tem decal giấyin decal nhựain tem bạc

Sản phẩm của Hoàng Gia

In tem bảo hành

In decal giấy

In decal nhựa

In tem bạc