Khổ in tem nhãn, in decal DS10

ds10

   2.3605″ x 2.5027″

Thông số kỹ thuật

12 nhãn trên một khuôn
Chiều rộng nhãn 2.3605 inches Chiều cao nhãn 2.5027 inches
Lề trên 0.3071 inches Lề dưới 0.3071 inches
Lề trái 0.4592 inches Lề phải 0.4592 inches
Khoảng cách ngang 0.25 inches Khoảng cách dọc 0.125 inches

Tags: in tem nhãnin tem vỡin decal giấyin decal nhựain tem bạc

Sản phẩm của Hoàng Gia

In tem bảo hành

In decal giấy

In decal nhựa

In tem bạc