Khổ in tem nhãn, in decal DS11

ds11

   2.3414″ x 3.4028″

Thông số kỹ thuật

9 nhãn trên một khuôn
Chiều rộng nhãn 2.3414 inches Chiều cao nhãn 3.4028 inches
Lề trên 0.1458 inches Lề dưới 0.1458 inches
Lề trái 0.4879 inches Lề phải 0.4879 inches
Khoảng cách ngang 0.25 inches Khoảng cách dọc 0.25 inches

Tags: in tem nhãnin tem vỡin decal giấyin decal nhựain tem bạc

Sản phẩm của Hoàng Gia

In tem bảo hành

In decal giấy

In decal nhựa

In tem bạc