Khổ in tem nhãn, in decal DS12

ds12

   2.0483″ x 3.2983″

Thông số kỹ thuật

9 nhãn trên một khuôn
Chiều rộng nhãn 2.0483 inches Chiều cao nhãn 3.2983 inches
Lề trên 0.4 inches Lề dưới 0.4 inches
Lề trái 0.5 inches Lề phải 0.5 inches
Khoảng cách ngang 0.6776 inches Khoảng cách dọc 0.1526 inches

Tags: in tem nhãnin tem bảo hànhin decal giấyin decal nhựain tem bạc

Sản phẩm của Hoàng Gia

In tem bảo hành

In decal giấy

In decal nhựa

In tem bạc