Khổ in tem nhãn, in decal ES09

es09

   3.33″ x 2″

Thông số kỹ thuật

8 nhãn trên một khuôn
Chiều rộng nhãn 3.33 inches Chiều cao nhãn 2 inches
Lề trên 1 inches Lề dưới 1 inches
Lề trái 0.75 inches Lề phải 0.75 inches
Khoảng cách ngang 0.34 inches Khoảng cách dọc 0.333 inches

Tags: in tem nhãnin tem bảo hànhin decal giấyin decal nhựain tem bạc

Sản phẩm của Hoàng Gia

In tem bảo hành

In decal giấy

In decal nhựa

In tem bạc