Khổ in tem nhãn, in decal ES12

es12

 3.9375″ x 1.9375″

Thông số kỹ thuật

10 nhãn trên một khuôn
Chiều rộng nhãn 3.9375 inches Chiều cao nhãn 1.9375 inches
Lề trên 0.5312 inches Lề dưới 0.5312 inches
Lề trái 0.2812 inches Lề phải 0.2812 inches
Khoảng cách ngang 0.0625 inches Khoảng cách dọc 0.0625 inches

Tags: in tem nhãnin tem bảo hànhin decal giấyin decal nhựain tem bạc

Sản phẩm của Hoàng Gia

In tem bảo hành

In decal giấy

In decal nhựa

In tem bạc