Khổ in tem nhãn, in decal hình tròn

Mẫu in tem bảo hành, tem vỡ hình tròn


­

Một số mẫu khổ in tem nhãn, decal hình tròn

cs01

D 0.5″

CS01

cs02

D 2.75″

CS02

cs03

D 0.5″

CS03

cs04

D 7″

CS04

cs05

D 5.5″

CS05

cs06

D 1.625″

CS06

cs07

D 2.4375″

CS07

cs08

D 3.3125″

CS08

cs09

D 1.75″

CS09

cs10

D 1″

CS10

cs11

D 0.875″

CS11

cs12

D 0.625″

CS12