Quy định các công ty chịu trách nhiệm nhãn sản phẩm

Quy định nhãn sản phẩm

Nghị định mới của Chính phủ có hiệu lực vào ngày 13 tháng 3 áp đặt yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với các doanh nghiệp để ghi nhãn hàng hoá chính xác.

Nghị định 89 buộc các nhà sản xuất chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá, phù hợp với thông tin ghi trên nhãn, ông Nguyễn Tất Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Hàng hoá.

Theo quy định mới, hơn 50 loại hàng hoá phải tuân thủ các yêu cầu ghi nhãn mới.

Nhãn hiệu này cho biết phải có đủ thông tin để người tiêu dùng có thể xác định, lựa chọn và sử dụng hàng hoá. Nó cũng phải cung cấp đầy đủ thông tin cho thanh tra để xác định nguồn hàng. Địa chỉ của cả nơi sản xuất và nơi để khiếu nại phải được in trên nhãn.

Nhãn cũng phải liệt kê số lượng của mỗi thành phần, được liệt kê theo thứ tự của thành phần lớn nhất đến nhỏ nhất.

Một số doanh nghiệp đã xin phép trì hoãn áp dụng Nghị định mới, bao gồm cả Vinamilk và Coca-Cola, nói rằng các doanh nghiệp cần một thời gian dài để thiết kế lại và in lại nhãn.

Ông Nguyễn Thị Thanh Hoá, Phó giám đốc của Vinamilk, cho biết: “Khi quy định có hiệu lực, chúng tôi phải in các nhãn khác nhau cho các cơ sở sản xuất khác nhau, tốn kém hàng chục tỷ đồng.

Vinamilk đã đề xuất Chính phủ cho phép công ty đóng dấu mã cho từng nơi sản xuất trên nhãn đã được in.

Coco-Cola cũng đã xin phép trì hoãn việc áp dụng quy định mới cho đến tháng Chín.

Xem thêmin tem nhãn dánin tem bảo hànhin decal giấyin decal nhựain tem bạc