Việt Nam mở rộng nhãn hiệu tiết kiệm nhiên liệu cho xe 9 chỗ, xe máy

Nhãn hiệu tiết kiệm nhiên liệu

Các nhà lập pháp cho biết nhãn hiệu sẽ khuyến khích mua hàng tiêu dùng có ý thức về nhiên liệu hơn.

Bắt đầu từ năm sau, tất cả các loại xe với chín chỗ ngồi hoặc ít hơn sẽ yêu cầu nhãn hiệu tiết kiệm nhiên liệu mới trước khi có thể đạt được thị trường Việt Nam.

Xe máy sẽ trở thành yêu cầu ghi nhãn năng lượng bắt đầu từ năm 2020, theo một quyết định gần đây đã được ký bởi Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Việt Nam đã yêu cầu các nhà sản xuất ô tô và nhà nhập khẩu cho biết mức tiêu thụ nhiên liệu cho xe với bảy chỗ ngồi hoặc ít hơn từ năm 2014.

Hiện tại, các nhãn này có màu vàng hoặc xanh lá cây.

Nhãn hiệu xanh phản ánh chỉ số tiêu thụ nhiên liệu của xe ô tô được cơ quan giám sát Việt Nam xác nhận để kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật về an toàn kỹ thuật và môi trường của xe.

Các nhãn hiệu màu vàng phản ánh các chỉ số tiêu thụ năng lượng do các nhà sản xuất ô tô và nhà nhập khẩu cung cấp.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán ô tô của Việt Nam đã đạt mức kỷ lục trong năm 2016 với 304.427 xe ô tô bán ra, tăng 24% so với năm ngoái.

Doanh thu trong hai tháng đầu năm 2017 cũng tăng mạnh hơn 50% so với năm trước.

Theo Vnexpress